Fundusze ETF – dlaczego warto w nie inwestować?

Fundusze ETF to produkty inwestycyjne, które zyskują w Polsce coraz większą popularność. W jaki sposób zatem działają? Co przemawia za tym, by zacząć inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działają fundusze ETF?

Chcąc przedstawić to, w jaki sposób działają fundusze ETF warto najpierw wyjaśnić to, czym one w ogóle są i czym różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Otóż, ETF-y to fundusze notowane na giełdzie, co powoduje, że charakteryzuje je wysoka płynność oraz bieżąca wycena. Najistotniejszą różnicą w odniesieniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych jest jednak cel działania. Wynika to z faktu, że ETF-y nie dążą do uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonania rynku, ale wiernie naśladują konkretny instrument bazowy. Rolę tę w przypadku ETF-ów mogą pełnić bowiem nie tylko indeksy giełdowe, ale również koszyki akcji, surowce, czy waluty. Co więcej, rosnącą popularnością cieszą się także ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty. Jak działają fundusze ETF? Istotne w tym przypadku jest to, że tworzą je akcje dokładnie tych samych spółek, które wchodzą w skład danego indeksu giełdowego. W efekcie każdy wzrost lub spadek jego notowań przekłada się na identyczny wzrost lub spadek kursu ETF-u.

Jak zacząć inwestować w ETF-y?

Chcąc zacząć inwestować w fundusze ETF warto wiedzieć, że jest to ogólnodostępna forma inwestycji. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku bowiem jedynie posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który umożliwi zakup funduszy notowanych na giełdzie. Otwiera się go u brokera, a sam rachunek można obsługiwać online co jest niezwykle wygodne. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ wpływa na wiele kwestii. Co więc wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Szczegółowe informacje znajdują się w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF?

Z czego wynika wspomniana we wstępie rosnąca popularność funduszy ETF? Przede wszystkim z ich licznych zalet, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

  • możliwość osiągania stabilnych zysków przy realizacji strategii inwestowania długoterminowego. Wynika to z faktu, że indeksy giełdowe w długoterminowej perspektywie z reguły rosną. W efekcie ich naśladowanie może być korzystniejsze niż próby samodzielnego pokonania rynku;
  • niskie opłaty za zarządzanie, co wynika z faktu, że jest to zarządzanie pasywne. W efekcie opłaty są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych;
  • niski próg wejścia w inwestycję, ponieważ można kupować nawet pojedyncze jednostki uczestnictwa ETF-ów;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych, co sprawia, że ETF-y to forma inwestycji dla inwestorów pasywnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że za inwestowaniem w ETF-y przemawia wiele korzyści. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o ryzyku, które jest nieodzownym elementem inwestycji na rynku kapitałowym i może przyczynić się do poniesienia strat.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz