Korzyści z wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania firmy

Faktoring stanowi niezwykle popularną usługę finansową dedykowaną różnym przedsiębiorstwom – zarówno małym, średnim jak i dużym. Jej istotą jest fakt, iż dane przedsiębiorstwo (faktorant) sprzedaje firmie faktoringowej (tzw. faktorowi) nieprzeterminowane wierzytelności. Dzięki faktoringowi można w bardzo krótkim czasie pozyskać środki niezbędne do sfinansowania rozmaitych inwestycji czy też opłacenia bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Korzyści wynikających z wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania firmy jest naprawdę mnóstwo. W poniższym artykule przedstawiamy szereg przydatnych informacji na ten temat.

Czym jest faktoring – informacje podstawowe

Faktoring, czyli faktoring wierzytelnościowy, to specjalna usługa, dzięki której możliwe jest sprzedawanie faktur w zamian za uzyskanie określonej kwoty pieniędzy. Na skorzystanie z takiej usługi z roku na rok decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, którzy bardzo długo muszą oczekiwać na przelew środków z tytułu wystawionych przez siebie faktur. 

Czym jest spowodowany długi czas oczekiwania? Wszystko jest spowodowane tym, iż wielu przedsiębiorców wychodzi naprzeciw potrzebom swoich partnerów biznesowych i klientów oferując im faktury z terminem płatności wynoszącym nawet 90 dni. To z kolei powoduje, że tak długi czas oczekiwania na płatność niejednokrotnie powoduje pogorszenie sytuacji finansowej firmy, a w niektórych przypadkach doprowadza nawet do niewypłacalności. Jednym z najefektywniejszych a zarazem najbezpieczniejszych sposobów na uzyskanie środków w krótkim czasie jest właśnie wspomniany faktoring online

Jakie korzyści płyną z wykorzystania faktoringu?

Liczba korzyści wynikających ze skorzystania z usługi faktoringu jest naprawdę ogromna. Przede wszystkim dzięki niej można znacząco poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Faktorant, czyli przedsiębiorca korzystający z tej usługi, może w bardzo krótkim czasie otrzymać gotówkę za sprzedaż swoich wierzytelności bez konieczności oczekiwania, aż klienci opłacą swoje faktury. To prowadzi do tego, iż nie ma ryzyka, że sytuacja finansowa firmy ulegnie znaczącemu pogorszeniu. 

Niezwykle istotną zaletą faktoringu jest fakt, iż dzięki tej usłudze znikają obawy i ryzyka związane z możliwym wystąpieniem niewypłacalności klientów. Firmy faktoringowe są odpowiedzialne za windykację długu, zaś sprzedawca nie ponosi ryzyka wynikającego z niezapłaceniem faktury przez swojego klienta. 

Brak dodatkowych kosztów i poprawa zdolności kredytowej 

Innym atutem faktoringu jest możliwość uniknięcia w ten sposób kosztów obsługi księgowej, windykacji długu oraz szeregu innych czynności, które towarzyszą wierzytelności. W przypadku faktoringu pełnego to faktor zajmuje się tym wszystkim, co jest ogromnym udogodnieniem. 

Następna zaleta faktoringu polega na tym, że usługa ta przyczynia się do znaczącej poprawy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Skorzystanie z tej usługi nie wiąże się z koniecznością zabezpieczeń w postaci nieruchomości czy innych aktywów, dzięki czemu firma może uzyskać dodatkowe źródło finansowania bez wnioskowania o kredyty czy pożyczki. Fakt, iż faktoring poprawia zdolność kredytową firmy, skutkuje też tym, iż w przyszłości można uzyskać lepsze warunki zobowiązania w banku. 

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz