Co to jest PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to program oszczędnościowy, który ma na celu umożliwienie pracownikom gromadzenia dodatkowych środków na przyszłość. PPK został wprowadzony w Polsce w 2019 roku i obowiązuje wszystkie firmy, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników.

Na czym to polega?

Celem PPK jest zwiększenie świadomości finansowej pracowników oraz zachęcenie ich do regularnego oszczędzania na emeryturę. Program ten polega na tym, że pracodawca oraz pracownik wpłacają co miesiąc określoną kwotę na indywidualne konto pracownika, które jest prowadzone przez instytucję finansową wybraną przez pracodawcę.

Pracownik może wpłacać do PPK do 4% swojego wynagrodzenia brutto, a pracodawca musi wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Istnieje jednak możliwość, że pracodawca dobrowolnie zdecyduje się na wyższe wpłaty do PPK, a pracownik może dobrowolnie zdecydować się na wpłaty wyższe niż 4% swojego wynagrodzenia brutto.

Pieniądze zgromadzone na koncie pracownika w ramach PPK są inwestowane w fundusze, które są wybierane przez instytucję finansową prowadzącą konto pracownika. W ten sposób pracownik ma możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku tradycyjnych form oszczędzania.

Czy warto?

Pracownik ma także możliwość wypłaty zgromadzonych środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jednak w takim przypadku podlegają one opodatkowaniu i są obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.

Wprowadzenie PPK ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego pracowników po zakończeniu kariery zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie stabilności sektora finansowego i zwiększenie oszczędności narodu.

 

Autor: Maksymilian Adamski

0 komentarzy

Dodaj komentarz